Edunsaajien tiedot kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisia edunsaajia 1.7.2019 alkaen. Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin. Ilmoitus tehdään 1.7.2019 – 1.7.2020 välisenä aikana ja sen jälkeen aina, kun edunsaaja vaihtuu.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

 • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
 • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
 • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen on maksutonta. Tee ilmoitus edunsaajista sähköisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä – YTJ-palvelussa 1.7.2019 alkaen. Myös tietojen muutokset ilmoitat YTJ-palvelussa osoitteessa www.ytj.fi. Ilmoittamiseen tarvitaan yrityksen vastuuhenkilön omat, henkilökohtaiset verkko-pankkitunnukset.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö

 • tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa
 • ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi
 • pitää tiedot ajan tasalla.

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • kansalaisuus
 • kotimaa
 • kotikunta
 • määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisterin tiedot. Tietoja voivat saada PRH:lta (1.7.2019 alkaen) ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Samankaltaiset artikkelit