Vuoden alussa astui voimaan EU:n laatima direktiivi, jonka mukaan kuluttajalta ei saa periä enää lisämaksua tavallisimmista maksutavoista, kuten yleisimpien maksukorttien käytöstä. Tämä koskee esimerkiksi Visa ja MasterCard-korteilla maksamista. Myöskään SEPA-tilisiirtona tai suoraveloituksella hoidetuista maksuista, joissa sekä maksaja että maksunsaaja ovat EU:n sisällä, ei saa enää periä lisämaksuja. Laki pätee myös silloin, kun ainoa maksutapahtumaan osallistuva maksupalveluntarjoaja on EU-alueella.

Lisäksi säädöksen mukaan yrityksellä tulee aina olla tarjolla ainakin yksi yleisesti käytössä oleva maksutapa, josta maksutapalisää ei peritä. Myös mikäli asiakkailta peritään lisämaksua muista maksutavoista, tulee maksujen olla asianmukaisia.

Lue lisää lakimuutoksesta täältä: https://www.yrittajat.fi/uutiset/575469-tiesitko-tata-maksua-ei-saa-enaa-peria-asiakkaalta

Samankaltaiset artikkelit