Neuvontapalvelumme on apunasi kaikissa liiketoiminnan tilanteissa

Autamme pulmatilanteiden lisäksi myös verotukseen liittyvissä asioissa sekä yritysjärjestelyissä.

Talouspäällikköpalvelumme takaa käyttöösi asiantuntijan, joka aidosti haluaa tuntea yrityksen ja sen tarinan riippumatta sen koosta

Suunnittelemme yhdessä kanssasi yrityksesi liiketoimintaa ja sen ennustettavuutta modernein välinein. ”Työkalupakistamme” löytyvät parhaimmat työkalut muun muassa kassavirtaennusteen tekemiseen, budjetointiin, verosuunnitteluun.

Veroneuvonnalla vältetään riskit ja optimoidaan tulosta

Olemme neuvonantajasi veroasioissa​

Verotus on kriittisen tärkeä osa taloutta ja liiketoimintaa. Laki ja säädökset jotka sanelevat verotusasioita ovat laajoja, ja myös muuttuvat jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että yrityksellä ja yrittäjällä on käytössään asiantuntija, joka neuvoo ja kertoo parhaat toimintatavat verotukseen liittyen. Oikeanlaisen suunnittelun avulla ennakoidaan ja vältetään myös mahdolliset veroriskit.

Verotukseen liittyy monenlaista

Erikoisosaamistamme verotuksessa hyödynnetään esimerkiksi näissä aiheissa:

 • Tulo- ja yritysverotus
 • Siirtohinnoittelu
 • Arvonlisäverotus ja muut välilliset verot
 • Verotarkastusten hallinnointi
 • Henkilöverotus, työnantajavelvoitteet ja ennakkoperintä
 • Kiinteistöihin liittyvät verokysymykset
 • Kansainvälinen verotus
 • Veroriskienhallinta sekä ennakkotietojen ja ratkaisujen hakeminen

Asiantuntevaa apua yritysjärjestelyihin

Opastusta & neuvontaa

Tarjoamme yrityksesi taloudellisiin tunnuslukuihin nojautuvaa neuvontaa, joka auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä. Talousnumeroihin pohjaava päätöksenteko on tärkeää jo ennen kuin yritys on perustettu. Autamme sinua valitsemaan yrityksellesi parhaiten sopivan yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen. Opastamme sinut perustamisvaiheen viranomais- ja pykäläviidakon läpi.

Tuomme uutta näkökulmaa jo olemassa olevaan liiketoimintaan ja autamme ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Seuraamme kanssasi yrityksesi tunnuslukujen kehitystä ja neuvomme, jos huomaamme tarvetta muutokselle.

Yrityksesi kasvaessa ja muuttuessa neuvomme sinua siinä, miten yrityksesi omistajapohjaa tai yritysmuotoa tai muita yrityksesi talouteen liittyviä asioita kannattaa muokata. Näin voimme yhdessä mahdollistaa yrityksellesi mahdollisimman hyvän tulevaisuuden.

Ohjeistamme ja laadimme tarvittavat asiakirjat

 • Yrityksen perustaminen
 • Yhtiömuodon valinta tai muuttaminen
 • Yhtiön toiminnan kehittyminen ja laajentuminen
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset
 • Osakekaupat ja varainsiirto
 • Fuusiot
 • Lupahakemukset
 • Yrityssaneeraukset

Uuden yrityksen perustaminen

Onko mielessä yrityksen perustaminen – meiltä apu alusta alkaen

Kun uutta yritystä perustetaan, niin ensimmäinen päätettävä asia on yhtiömuoto; oletko elinkeinonharjoittaja, perustatko toiminimen, kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön vai osakeyhtiön. Yhdistys ja säätiö ovat myös joissakin tapauksissa vaihtoehtoja. Yhtiömuoto riippuu myös siitä, oletko perustamassa yhtiötä yksin vai onko teitä useampia.

Uusi yritys avaimet käteen -periaatteella

Olemme perustaneet satoja yhtiöitä, joten halutessasi saat meiltä yrityksen perustamisen avaimet käteen -periaatteella.  Saat meiltä apua myös silloin, jos olet jo ehtinyt perustaa yrityksen tai jos aiot perustaa yrityksen kokonaan itse.