Kaikki taloushallinnon osaaminen saman katon alta

Kirjanpidon lisäksi tarjoamme mm. palkkahallinnon ulkoistamista niin asiakasyrityksillemme kuin myös muille tilitoimistoille.

Huolehdimme kirjanpidostasi kokonaisvaltaisesti

Hoidamme kirjanpitosi rutiinit ja erikoistilanteet. Avustamme kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvissä veroasioissa ja viranomaisilmoituksissa.​

Taloustiedot ajan tasalla ja aina saatavilla

Sähköinen taloushallinto pitää yrityksen tärkeät taloustiedot jatkuvasti ajan tasalla ja näkyvillä, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan liiketoiminnan johtamisen. Reaaliaikainen ja paikkaansa pitävä tieto helpottaa päätöksentekoa ja vähentää selvittelyihin ja tietojenkäsittelyyn kuluvaa aikaa.

Yhteistyö tilitoimiston ja asiakasyrityksen välillä on tehokasta, kun molemmat käyttävät samaa järjestelmää omilla tunnuksillaan. Ennen kaikkea se mahdollistaa tilitoimistolle tehokkaan osallistumisen, jolloin yrittäjän työkuorma kevenee.

Kirjanpitoaineisto sähköisesti tai paperilla – miten sinulle parhaiten sopii

Yrityksiä ja erilaisia tarpeita on valtava määrä, eikä sama toimintatapa sovi jokaiselle. Olemme asiakkaillemme joustava kumppani, ja palvelumme perustuu aina yksilöllisten erityispiirteiden huomioimiseen.

Ulkoista palkkahallintosi asiantuntijalle

Palkkahallinnon ulkoistaminen tuo varmuutta ja vapauttaa henkilöstön aikaa käytettäväksi yrityksen ydintoimintaan.

Palkanlaskenta kuuluu oleellisena osana taloushallintopalveluumme, mutta tarjoamme sitä myös erillisenä palveluna. Palkkahallinnon konkarimme räätälöivät palvelukokonaisuuden yrityksesi koon, toimialan ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Tunnemme eri alojen työehtosopimukset ja valitsemme tapauskohtaisesti sopivimman laskentaohjelmiston alan parhaista vaihtoehdoista.

Hoidamme kaikki palkanlaskennan prosessit, kuten palkkatapahtumien käsittelyn, palkkatodistukset ja arkistoinnin. Lisäksi huolehdimme, että viranomaisilmoitukset tehdään oikein ja ajallaan.

Esimerkkejä haasteellisista kysymyksistä, joita voi tulla vastaan palkkoja laskettaessa:

 • Kuka kuuluu milloinkin TyEL:n piiriin?
 • Mitä sovittiinkaan paikallisesti?
 • Ovatko vuosilomalain yksityiskohdat hanskassa?
 • Luonnistuvathan rutiininomaisten, toistuvien suoritusten lisäksi esimerkiksi lomarahat ja bonukset?

Palkkahallinnon ulkoistamisen hyödyt

Palkanlaskenta on yksi yleisimmin ulkoistettavista taloushallinnon toiminnoista pk-yrityksissä. Ulkoistaminen tarjoaa kustannussäästöjä, mutta alenevat kustannukset eivät ole ainoa syy asiantuntijapalvelun käyttämiseen.

Pienentää henkilöriskiä

Palkkahallinnon ulkoistaminen on osa riskien minimoimisen strategiaa. Erityisesti pk-yrityksen on hyvä lisätä autonomiaansa ja ketteryyttä vähentämällä riippuvuutta yksittäisistä työntekijöistä.

Tulos on laadukas

Asiantuntijuus karsii virheet ja takaa oikea-aikaisuuden. Alan parhaat sähköiset järjestelmät ovat päivitettyjä ja hoitavat sekä monimutkaiset että rutiininomaisemmat laskelmat.

Asiantuntija auttaa aina

Yrityksesi oma asiantuntija tuntee toimintanne ja tilanteenne. Palkkahallinnon kulut pienenevät ja resursseja vapautuu tuottavampiin toimiin.

Palvelumme muille tilitoimistoille

Tarjoamme vaivattoman keinon laajentaa tilitoimistosi palvelutarjontaa esimerkiksi palkanlaskentaan.

Olemme tottuneet palvelemaan muita tilitoimistoja sujuvana osana heidän palveluprosessejaan, ja kanssamme voi tehdä lyhytkestoista tai pidempiaikaista yhteistyötä. Jos tilitoimistossasi ei esimerkiksi ole riittävää osaamista tai resurssia palkkojen laskentaan, saat meiltä palvelun ulkoistettuna. Toimimme bufferina asiakasmäärän lisääntyessä, sairastapauksissa ja lomien aikana. Asioita joissa voimme olla avuksi ovat esimerkiksi:

 • Asiakkaiden palkkojen ulkoistaminen
 • Palkkahallintokonsultointi
 • Tuuraaminen loma-aikoina tai sairastapauksissa ja taloushallinnossa yleisesti
 • Järjestelmäkonsultointi ja neuvonta ohjelmistovalinnoissa

Tarjoamme yrityksellesi räätälöidyn palvelukokonaisuuden

Tilitoimistossamme palkanlaskentaa hoitavilla henkilöillä on taloushallinnon ja palkanlaskennan koulutus sekä useamman vuoden kokemus palkanlaskentatehtävistä. Työskentely useiden yrityksen palkanlaskennan parissa sekä säännöllinen koulutus takaavat palkanlaskijoidemme ammattitaidon.

 • Tilitoimistossamme on riittävät palkanlaskentaresurssit loma- ja sairasajan sijaisuuksien hoitamiseen.
 • Modernit yhteiskäyttöiset järjestelmät esimerkiksi NetVisor, Fivaldi, ProCountor.
 • Osaamme työajanseurantajärjestelmät.
 • Hallitsemme eri alojen työehtosopimukset.

 • Kuukausi-, tunti- ja urakkapalkat
 • Palkkojen maksatus ja pidätysten tilitykset
 • Palkkalaskelmat työntekijöille: verkkopalkka, mobiilipalkka tai eKirje
 • Kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitukset sähköisesti verottajalle
 • Ilmoitukset Työttömyysvakuutusrahastoille (TVR)
 • Ilmoitukset ja hakemukset vakuutusyhtiöille ja KELA: an
 • palkkatuen maksatushakemukset
 • Tuntiseurantajärjestelmän
 • Matka- ja kululaskujärjestelmän

 • Tilitoimistosi voi palvella useampia asiakkaita ilman lisärekrytointeja.
 • Voit ottaa asiakkaita, jotka tarvitsevat palkanlaskentaa, vaikka itselläsi ei olisi osaava palkanlaskijaa tai muita tarvittavia resursseja.
 • Voit keskittyä vahvimpiin osaamisalueisiinne, ja jättää palkanlaskennan ammattitaitoisen henkilöstömme hoidettavaksi.
 • Olemme tarjonneet palkanlaskennan ulkoistuspalveluja vuodesta 2005 alkaen. Tämä on erikoisosaamistamme.
 • Palkat voidaan tehdä jo käytössä olevaan järjestelmäänne, mikäli järjestelmä on nettipohjainen. Voimme myös tehdä palkat omassa järjestelmässämme ja toimittaa tiedot kirjanpitoon.
 • Joustavilla toimintamalleillamme varmistamme jokaiselle toimivan palvelukokonaisuuden.
 • Järjestelmien yhteiskäytöllä aikaansaadaan alueellista riippumattomuutta.
 • Saat osaavat palkanlaskennan asiantuntijamme ja myös konsultointipalvelumme käyttöösi.
 • Autamme sopivan järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa sekä sen tarjoamisessa omille asiakkaillesi.
 • Hallitsemme useita järjestelmiä NetVisor, ProCountor, Fivaldi, Tikon, Emce ja perehdymme jatkuvasti uusiin ohjelmistovaihtoehtoihin.