Uratarina - Ronja Kiviniemi

Kiinnostus tilitoimistossa työskentelyyn löytyi harjoittelujaksoilta – ”Alan nopeat muutokset ovat mahdollisuus kehittää jatkuvasti myös itseä.”

Ronja Kiviniemi tiesi jo koulussa, että haluaisi työskennellä tilitoimistossa. Koulussa hän opiskeli liiketaloutta painotuksena taloushallinto ja kirjanpito. Ronja haki FaktaCountille harjoiteluun, sillä se vaikutti työnantajana mielenkiintoiselta ja erilaiselta. Ronja aloitti harjoittelijana FaktaCountilla maaliskuussa 2018. Jo saman vuoden joulukuussa hän allekirjoitti vakituisen työsopimuksen.

Harjoittelu tilitoimistossa avasi Ronjan silmiä monesta eri näkökulmasta. Ronja toteaa, että ilman harjoittelua hän ei tietäisi minkälaista työskentely tilitoimistossa todella on, tai mitä tehtäviä työhön sisältyisi. Harjoittelun alussa Ronjan tehtäviin kuuluivat avustustyöt, muun muassa arkistointi. Ronjan vastuut kasvoivat harjoittelun aikana. Kuten myös hänen innostuksensa tilitoimistotyöskentelyä kohtaan. Ronja kuvailee harjoitteluaikaansa mielenkiintoiseksi ja arvokkaaksi. Hän arvostaa erityisesti muiden työntekijöiden antamaa tukea ja apua harjoittelun aikana.

”Harjoittelukokemus oli tärkeä, sillä se helpotti paljon työhön siirtymistä. Vakituisena aloittaessaan hänen ei tarvinnut aloittaa uusia tehtäviä vaan jatkaa siitä, mihin jäi. Lisäksi osaaminen oli riittävällä tasolla työssä suoriutumiseen.”

Ronja myöntää, että hänellä oli ennen harjoittelua tietynlainen mielikuva tilitoimistotyöskentelystä. Työskentely tilitoimisto FaktaCountilla olikin todella positiivisella tavalla erilainen. Työpäivät olivat monipuolisia ja ilmapiiri toimistossa poikkeuksellisen hyvä. Vaikka työpäivät ovatkin erilaisia, työnkuva on kuitenkin selkeä. Tämä helpottaa suunnittelua, aikatauluttamista ja priorisointia. FaktaCountin työpaikassaan Ronja pitää erityisesti työympäristöstä, tiimin tuesta ja asiakkaista. Tulevaisuudessa Ronja toivoo pääsevänsä oppimaan lisää sekä syventämään osaamistaan. ”Vahvuuteni ovat sopeutumiskyky, laaja-alainen ohjelmisto-osaaminen, vastuuntunto sekä priorisointi.”

Ronja suosittelee tilitoimistossa työskentelyä ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet taloudesta, vastuullisesta ja täsmällisestä työskentelystä sekä asiakaspalvelusta.

”Työ tilitoimistoalalla on tällä hetkellä nopeasti muuttuvaa. Se antaa mahdollisuuden kehittää myös itseä ja ottaa vastaan uutta tietoa.”